Våra tjänster

Vi är en heltäckande samarbetspartners inom olika ventilationslösningar- från idé till färdig anläggning. Vår erfarenhet sträckers sig över alla samhällets miljöer och byggnader. Från förskolor till industrier, från flerfamiljshus till arenor och kontor. Hos oss kan du känna dig trygg.

Vi erbjuder i dagsläget hållbara och kvalitetssäkrade tjänster inom följande områden


Entreprenad och installation


Service och ombyggnation


OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Entreprenad och installation

Vi utför i första hand kompletta luftbehandlingsinstallationer i alla typer av fastigheter. Med vår långa erfarenhet är vi väl bekanta med alla typer av upphandlingsformer och har just nu en hel del projekt där vi jobbar aktivt i projektering och partnering direkt med byggföretagen för att tillsammans hitta dom smartaste och mest kostnadseffektiva lösningar. Under fliken Projekt kan ni läsa mer hur vi jobbar med detta!

Service och Ombyggnation

Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar inom service, anpassningar och ombyggnation. Genom våra skräddarsydda serviceavtal tar vi fram just den lösning som passar er och er fastighet bäst! Med mångårig erfarenhet inom service vet vi hur viktigt bra inomhusklimat är och med rätt planerat underhåll skapar vi inte bara det utan även optimerad drift och driftekonomi.
Tjänster vi erbjuder: 

  • Serviceavtal
  • Löpande underhåll
  • Serviceprojekt, vi löser helheten!
  • Energiutredning
  • OVK

Vi erbjuder OVK-besiktningar

Vid en OVK-besiktning kommer vår certifierade besiktningsman till byggnaden och kontrollerar att ventilationen fungerar som den ska och att luftflödena är tillräckliga och att de går åt rätt håll.

Rätt ventilation är viktigt för vår inomhusmiljö där det är viktigt att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial, fuktig luft samt koldioxid från utandningsluften. Ventilationen påverkar hur vi mår och vår förmåga att arbeta.

Så här går en OVK-besiktning till

Vår certifierade OVK-ansvarig kontrollerar bland annat att ventilationssystemet fungerar enligt de bestämmelser som gällde när systemet installerades. Dessutom kontrolleras eventuella utbyggnader eller förändringar av ventilationssystemet.  Om ett ventilationssystem har byggts ut gäller de bestämmelser som var gällande för tidpunkten då ombyggnationen ägde rum. En godkänd OVK behöver alltså inte betyda att ventilationen uppfyller de regler som gäller i dag.

Vid en OVK-besiktning kontrolleras bland annat

  • om det finns föroreningar i ventilationssystemet som riskerar att spridas i fastigheten och om det finns lättförståeliga och lättillgängliga drift- och underhållsinstruktioner för ventilationssystemet.
  • att ritningar och projekteringshandlingar har följts och att ventilationen är rätt injusterad och fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
  • att det inte uppstår så kallade kortslutningseffekter mellan till- och frånluft i rum, att det inte förekommer olämplig utformning och placering av uteluftsintag samt eventuella drag-problem, fuktproblem, dålig lukt eller ljud från ventilationssystemet. 
  • att det finns tillräckligt utrymme för kontinuerlig skötsel och underhåll av ventilationssystemet. 
  • funktion hos fläktar och aggregat kontrolleras, liksom driftsdata och att ingående komponenter i luftbehandlingsaggregat överensstämmer med OVK-besiktningsunderlaget.

Vid en kontroll av luftflöden i ett mekaniskt ventilationssystem kontrolleras totalflödena och viktiga mätpunkter väljs ofta ut. Mätpunkterna markeras ibland på relationsritningen och på ventilationskanalerna för att underlätta vid nästa kontrolltillfälle. Vid en OVK-besiktning mäts ofta delflöden i huvudkanaler och i don.

Vi är Teklin

Teklin, som grundades 2013, är specialiserade på alla typer av ventilationslösningar. Teklins är etablerade i Vårgårda och i Göteborg och har lång och bred erfarenhet att skapa funktionella anläggningar för bra och hälsosamt inomhusklimat.

Sedan 2022 är Teklin AB och Teklin Göteborg AB en del av Sandbäckens.

Kontakta oss

Teklin AB

 Verkstadsgatan 4. 447 37 Vårgårda

 070-572 53 65

info.vargarda@teklin.se

Kontakta oss

Teklin Göteborg AB

Stålverksgatan 5, 417 07 Göteborg

 076-138 10 75

info.goteborg@teklin.se

Copyright © 2023 Teklin AB  | |Sitemap  |  Cookies